ทดสอบ
 

 
เมนู
> หน้าแรก
> ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
> ระบบโปรแกรม
> นำร่องโครงการบัตรสมาร์ทการ์ด
> ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร
 
เชื่อมโยง
> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> กรมส่งเสริมการเกษตร
> ระบบ ทพศ.
> สภาเกษตรกร
> เอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่
 

นิยามการกรอกข้อมูลในแบบคำร้อง ทบก.01
 
การกรอกหมู่ที่
88
เขตเทศบาล
 
89
เขตสุขาภิบาล
 
99
ในกรุงเทพมหานคร
 
Download

- ดาวน์โหลด Firefox 5.3.2

- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา ให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ต้นกล้า) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552

- ดาวน์โหลดเอกสาร การฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ หลักสูตรการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร วันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

- ดาวน์โหลด คู่มือการบันทึกจำนวนแบบรายงาน
เพื่อออกรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายวัน

 
  • ประกาศ !! ขอแจ้งปิดระบบบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 52 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. เพื่อทำการปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่าย [17/8/2552]
 
 

 

** นายพงศกร ทิพย์ดนตรี เกษตรจังหวัดสตูล ติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของสำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดในวันที่ 20 กันยายน 2552 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2552  (18/8/2552)
** นายวิรัตน์ สมตน เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยบริการรับจดทะเบียนเกษตรกร ปี 52 ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนเสวียดวิทยา ม.5 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี...  (18/8/2552)
** นายชูศักดิ์ วณิชวัฒนกุล เกษตรอำเภอเหนือคลองพร้อมนางกัลยา สำราญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกประชาสัมพันธ์และติดตามผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่   (18/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รวมพลังทีมงานจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2552  (18/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รวมพลังทีมงานจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2552  (17/8/2552)
** น.ส.จงกลนี ชีรนานนท์ ผอ.คลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจ.ระนอง ในเขตอ.กระบุรี อ.ละอุ่น และสนง.เกษตรจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 14 ส.ค.52 โดยมีนายวรพงษ์ กลางประพันธ์ เกษตรจังหวัดระนองให้การต้อนรับ  (17/8/2552)
** นายจำรัส เอมกลาง เกษตรอำเภอเดชอุดม ประชุมเจ้าหน้าส่งเสริมประจำตำบลร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ทบก.52 เพื่อประเมินความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล ทบก.52 ในการจัดเก็บเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเป้าหมาย และ ห้วงระยะเวลา เมื่อ 17 สิงหาคม 52   (17/8/2552)
** อำนาจเจริญ เก็บตกการสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกร รอบ 2และ3  (17/8/2552)
** นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ออกติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน ปี 2552 ที่ ต.ตาลเตี้ย ต.ปากแคว อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เมื่อเร็วๆ นี้  (17/8/2552)
** เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ณ พื้นที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน  (17/8/2552)
** นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลูกพ่อพันท้ายนรสิงห์ และติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 52 ณ หมู่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  (14/8/2552)
** นายวันชัย นิลวงศ์ กษอ.ช้างกลาง จ. นครศรี ฯ พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลเกษตรกร ดำเนินการจดทะเบียนเกษตรกร รณรงค์ป้องกันไข้หวัด 2009 และรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น ณ ศาลาวัดสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง เมื่อ 13 ส.ค.52  (14/8/2552)

** นายศิริพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรอำเภอธาตุพนม ดำเนินการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่จัดเก็บและสำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2552 และสอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552  (14/8/2552)
** นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ กษจ.สมุทรสาคร เยี่ยมเยียน ติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ต้นกล้าอาชีพ) ภายใต้โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ ม.10 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 11 ส.ค. 52  (13/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รวมพลังทีมงานจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2552  (13/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รวมพลังจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2552 (11/8/2552)
 ** นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ประจำปี 2552 ครั้งที่ 6 โดยมีคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและประมวลผล เข้าร่วมประชุม วันที่ 10 สิงหาคม 2552  (11/8/2552)
** นายปรีชาญาณ ศรีตะชัย เกษตรอำเภอวารินชำราบ ต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ณ พื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธาน  (11/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รวมพลังจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2552 (10/8/2552)
** นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ กษจ.สมุทรสาคร เยี่ยมเยียน ติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ต้นกล้าอาชีพ) ภายใต้โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 7 ส.ค. 52 (10/8/2552)
 
 
ค้นหาเกี่ยวกับเรา      ศูนย์สารสนเทศ      ติดต่อเรา
Copyright © 2009 กรมส่งเสริมการเกษตร., All rights reserved.